Carnival Casino
Carnival Casino

Carnival Casino
Carnival CasinoCarnival CasinoCarnival Casino
Carnival Casino Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino


Carnival Casino

1. Prywatność
Ochrona Państwa danych jest dla Nas sprawą priorytetową. Niniejsza Polityka Prywatności określa, jakie informacje są gromadzone kiedy korzystają Państwo z Naszych usług na Naszych stronach internetowych (w dalszej części dokumentu zwane Usługą), dlaczego te dane są gromadzone, i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Prosimy zauważyć, że niniejsza Polityka Prywatności funkcjonuje jako porozumienie pomiędzy Państwem a grupą bwin.party, czyli spółką bwin.party digital entertainment plc wraz ze swoimi filiami, okresowo obejmując również między innymi iGlobalMedia Entertainment Limited (w dalszej części dokumentu podmioty określane jako "bwin.party", "My", "Nam" i "Nasze", odpowiednio do kontekstu).

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom, o których zostaną Państwo poinformowani przez publikację zmodyfikowanych zapisów na Naszej stronie internetowej. W związku z tym, prosimy o regularne zapoznawanie się z Polityką Prywatności.

2. Gromadzone dane
Uznaje się, że informacje, dzięki którym możliwa jest identyfikacja osoby, w tym między innymi, imię i nazwisko, data urodzenia, dane kart kredytowych, adres domowy lub inny adres fizyczny, adres poczty internetowej, numer telefonu lub inne dane kontaktowe stanowią Dane Osobowe (zwane w dalszej części dokumentu Danymi Osobowymi). Możemy zwrócić się o podanie Danych Osobowych kiedy korzystają Państwo z Naszej witryny, otwierają konto lub korzystają z Usługi. Dane Osobowe, które gromadzimy mogą obejmować dane takie jak: dane kontaktowe (włącznie z numerem telefonu), dane wysyłkowe, dane finansowe, historie transakcji, preferencje wyboru witryn, i uwagi dotyczące funkcjonowania Usługi. Dane te są przechowywane na serwerach znajdujących się w Gibraltarze i/lub Alderney, jak również okresowo w innych lokalizacjach. W czasie korzystania z Usługi, Nasze serwery prowadzą również unikalny log aktywności danego użytkownika, w którym gromadzone są określone dane o charakterze administracyjnym lub związane z ruchem w sieci, takie jak : źródłowy adres IP, czas dostępu, data dostępu, informacje o odwiedzonej/ych witrynie/nach, wybór opcji językowej, raporty o błędach systemu i typ stosowanej przeglądarki. Dane te są niezbędne dla dostarczania i utrzymywania jakości Usługi. Państwa Dane Osobowe związane z Usługą są gromadzone wyłącznie za Państwa zgodą.

3. Sposoby gromadzenia i przetwarzania danych
Jak wskazano powyżej, określone dane gromadzone są automatycznie, a Państwa Dane Osobowe otrzymywane są w momencie wprowadzenia ich przez użytkownika poprzez Usługę lub inne kanały komunikacji i interakcji z Nami. Możemy również otrzymywać Dane Osobowe od sprzedawców funkcjonujących w sieci lub dostawców usług, którzy odsyłają Państwa do Nas, a także na podstawie list klientów legalnie nabytych przez sprzedające je podmioty trzecie. Dodatkowo, możemy korzystać z usług podmiotów trzecich w zakresie wsparcia technicznego, przetwarzania transakcji w sieci, i utrzymywania konta użytkownika. Będziemy mieli dostęp do wszelkiej informacji podanej takim sprzedawcom, dostawcom usług, i podmiotom trzecim oferującym usługi e-commerce, i rzeczone Dane Osobowe będą wykorzystane w sposób określony w Polityce Prywatności poniżej. Dane te zostaną ujawnione podmiotom trzecim poza grupą bwin.party tylko przy zachowaniu całkowitej zgodności z niniejszą Polityką Prywatności. Podejmiemy wszelkie kroki aby zapewnić, że Nasze ustalenia z podmiotami trzecimi i sprzedawcami online nie naruszały bezpieczeństwa Państwa danych.

4. Użycie Danych
Zgromadzone przez Nas Dane Osobowe wykorzystywane są w celu dalszego dostarczania Naszej Usługi, zapewnienia obsługi klienta, zastosowania środków bezpieczeństwa i przeprowadzenia weryfikacji tożsamości, przetwarzania transakcji w sieci, spełnienia określonych wymagań działalności i we wszystkich innych celach związanych z funkcjonowaniem Usługi. Państwa Dane Osobowe mogą być również użyte po to, aby zaprezentować Państwu oferty promocyjne oraz dostarczyć informacje o Naszych produktach i usługach, z zamiarem ulepszenia oferty produktów i jakości usług, jak i usprawnienia obsługi klienta. Okresowo, możemy zwrócić się do Państwa o podanie informacji za pomocą ankiet lub konkursów. Udział w nich jest całkowicie dobrowolny, dlategoteż decyzja o ujawnieniu bądź nie ujawnianiu danych zależy od Państwa. Możemy poprosić o podanie danych kontaktowych (nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu), oraz danych demograficznych (kod pocztowy lub wiek). Jeśli podejmą Państwo decyzję o wzięciu udziału w ankiecie lub konkursie i wygrają, przyjmując od Nas nagrodę w konkursie lub inne wygrane, wyrażają Państwo zgodę na użycie Państwa nazwiska i podobizny w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, o ile nie jest to zabronione przez prawo. O ile nie wyrazili Państwo zgody, Państwa Dane Osobowe (w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu) mogą zostać przez nas wykorzystane do przekazania Państwu informacji o naszych produktach, usługach i promocjach, w tym o innych produktach hazardowych (w tym gry w pokera online, usługi kasynowe i bingo), jak również o produktach i usługach oferowanych przez starannie przez Nas dobrane podmioty trzecie.

5. Wyjątki ujawniania danych
Państwa Dane Osobowe mogą zostać przez Nas ujawnione jeśli zaistnieje prawny obowiązek, lub jeśli uznamy w dobrej wierze, że działanie takie jest niezbędne aby: (1) spełnić wymogi prawne jakiejkolwiek procedury, której podlegamy My, którakolwiek z Naszych witryn lub Usługa, lub w okolicznościach, w których zaistnieje zasadniczo podobny obowiązek prawny (2) chronić i bronić Naszych praw i własności, lub (3) zapewnić ochronę osobistego bezpieczeństwa użytkowników Usługi i interesu publicznego. Jeśli posiadane przez nas informacje będą wskazywały na to, że użytkownik dopuścił się oszustwa lub próbował je popełnić, ze szkodą dla Nas lub jakiegokolwiek innego użytkownika Usługi, w jakikolwiek sposób, w tym między innymi przez manipulacje w grze lub oszustwo przy płatności, lub jeśli powstanie wobec użytkownika podejrzenie o oszustwo przy płatności, przez użycie skradzionej karty kredytowej lub inną nieuczciwą działalność (w tym chargeback - obciążenie zwrotne, lub inną płatność zwrotną) lub inne zabronione transakcje (w tym pranie pieniędzy), zastrzegamy Sobie prawo do ujawnienia takich informacji, włącznie z danymi o tożsamości użytkownika, innym witrynom oferującym gry hazardowe, bankom, operatorom kart kredytowych i odpowiednim instytucjom.

6. Dostęp
Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania ofert promocyjnych, przez wybór takiej opcji w momencie gdy jest ona udostępniona na Naszych witrynach, w Usłudze, w wiadomości e-mail wysłanej przez Nas, lub w każdym innym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Biura Obsługi Klienta, Carnival Casino, iGlobalmedia Entertainment Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, GIBRALTAR. Pod tym adresem mogą Państwo również: 1)potwierdzić prawidłowość zgromadzonych przez nas Danych Osobowych, 2)zaktualizować Dane Osobowe lub skasować Dane Osobowe, i/lub 3) przesłać skargę lub zażalenie dotyczące sposobu w jaki wykorzystywane są Państwa Dane Osobowe. Na Państwa żądanie, wprowadzimy zmiany w dostarczonych Nam danych lub zastrzeżemy określone dane przed przyszłym użyciem, pod warunkiem, że działanie takie zostanie racjonalnie przez Państwa uzasadnione.

7. Cookies (Ciasteczka)
Cookies (Ciasteczka, znaczniki) to małe pliki tekstowe zachowywane na Państwa komputerze w momencie kiedy odwiedzają Państwo określone strony internetowe, i w których zapisywana jest informacja o Państwa preferencjach. Cookies używane są przez nas w celu śledzenia stopnia użycia naszych witryn. Możemy również korzystać z cookies w celu monitorowania ruchu na łączach do stron, ulepszania Usługi, ułatwiania korzystania i dostosowania do potrzeb użytkownika.

7.1 Kiedy używamy cookies.
 1. 7.1.1 Podczas pobierania oprogramowania/w trakcie rejestracji

  Te cookies będą zawierały dane zebrane w trakcie rejestracji i pozwolą Nam w przyszłości rozpoznać Państwa jako naszych klientów, co daje Nam możliwość zapewnienia usług na miarę Państwa oczekiwań. Możemy również skorzystać z tych informacji aby lepiej zrozumieć Państwa zainteresowania w sieci i zwiększyć satysfakcję z odwiedzania naszych stron.

 2. 7.1.2 Na Naszej stronie internetowej

  W przypadku odwiedzających naszą stronę, wykorzystujemy cookies do gromadzenia informacji

  Persistent Cookies (ciasteczko trwałe): Ten typ ciasteczka pozostaje w komputerze przez czas określony dla każdego pliku.
7.2 Cookies pozwalają Nam:
 • Lepiej zrozumieć Państwa preferencje i dostosować ofertę promocyjną do Państwa potrzeb.
 • Określić dokładniej Państwa preferencje dostosowując zawartość i funkcjonalność do użytkownika
 • Potwierdzić, że są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami i zachować szczegóły logowania kiedy korzystają Państwo z określonych usług na Naszej stronie
 • Uzupełniać statystyki użycia Naszych usług
 • Możemy również używać cookies i sygnalizatorów sieci aby upewnić się, że nasze narzędzia pocztowe funkcjonują prawidłowo.
7.3 W jaki sposób zrezygnować z użycia cookies (ciasteczek).

Mają Państwo możliwość zaakceptowania bądź odrzucenia ciasteczek. Większość przeglądarek akceptuje je automatycznie, niemniej można wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki tak, aby je odrzucała. W menu Pomoc w górnym pasku menu większości przeglądarek znajdą Państwo informacje jak odrzucać nowe cookies, jak dostosować przeglądarkę aby informowała o otrzymaniu ciasteczka, i jak zablokować je całkowicie. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucanie cookies, niektóre z interaktywnych właściwości Naszych stron mogą być niedostępne.

8. Zgoda na użycie ESP (dostawców usług elektronicznych)
Aby mieć możliwość uczestniczenia w grach pieniężnych, oferowanych przez Usługę, muszą być Państwo w stanie przesyłać do Nas i odbierać od Nas pieniądze. Możemy skorzystać z usług elektronicznego przetwarzania płatności i/lub instytucji finansowych podmiotów trzecich (ESP), aby móc przeprowadzać transakcje finansowe. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na ujawnienie niezbędnych Danych Osobowych dostawcom usług elektronicznych o których mowa, w celu przetworzenia transakcji. W stosownych przypadkach obejmuje to przekazanie danych poza granice Waszego państwa. Dokładamy wszelkich starań aby ustalenia wiążące nas z ESP nie naruszały bezpieczeństwa Państwa danych.

9. Zgoda na przeprowadzenie przeglądu bezpieczeństwa.
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia przeglądu bezpieczeństwa w każdej chwili, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości, danych podanych przy rejestracji i aby zweryfikować sposób korzystania z Usługi i transakcje finansowe względem Naszych Warunków Użytkowania i regulacji prawnych mających zastosowanie w tej sytuacji. Akceptując Nasze Warunki Użytkowania, upoważniają Państwo Nas, Naszych pracowników, przedstawicieli i dostawców do wykorzystania Państwa Danych Osobowych i do ujawnienia tychże Danych podmiotom trzecim w celu potwierdzenia podanych nam danych w toku korzystania z naszych Usług, uwzględniając, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie tych danych poza granice Państwa kraju zamieszkania. Przeglądy bezpieczeństwa obejmują między innymi zamówienie raportu kredytowego i/lub weryfikację danych względem informacji pochodzącej z baz danych podmiotów trzecich. Ponadto, aby ułatwić procedurę przeglądu, wyrażają Państwo zgodę na dostarczenie Nam takich informacji i dokumentów o jakie do Państwa się zwrócimy.

10. Bezpieczeństwo
W pełni doceniamy znaczenie bezpieczeństwa danych i jesteśmy świadomi środków, które ochronie tego bezpieczeństwa służą. Wszystkie Dane Osobowe otrzymane bezpośrednio od Państwa zachowywane są w chronionej hasłem bazie danych, zlokalizowanej w Naszej zabezpieczonej sieci, chronionej najnowocześniejszą zaporą ogniową. Nasze witryny internetowe i Usługa korzystają z SSL Ver. 3 z 128-bitowym szyfrowaniem. Staramy się również zapewnić aby Nasze filie, przedstawiciele, podmioty stowarzyszone i dostawcy również stosowali odpowiednie poziomy zabezpieczeń.

11. Ochrona dzieci
Usługa nie jest przeznaczona dla ani też skierowana do osób poniżej 18-go roku życia (lub wieku uznanego za dorosły przez stosowne przepisy). Osoba, która podaje Nam swoje dane, używając któregokolwiek z elementów Naszej usługi, deklaruje jednocześnie, że jest pełnoletnia, tj. powyżej 18-go roku życia (lub jest w wieku uznanym za dorosły przez stosowne przepisy). Stawiamy sobie za cel wykrycie osób niepełnoletnich, które próbują uzyskać dostęp do Naszych Usług, co oznacza, że możemy dokonać wglądu i weryfikacji podanych przez Państwa Danych Osobowych. Jeśli okaże się, że osoba niepełnoletnia próbowała podać bądź podała Dane Osobowe przez stronę internetową, Dane takie nie zostaną zaakceptowane i podejmiemy kroki, aby Dane te usunąć.

12. Transfer międzynarodowy.
Dane Osobowe zgromadzone w ramach Usługi mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju w którym My, Nasze podmioty stowarzyszone, dostawcy, podmioty ESP i przedstawiciele prowadzą działalność. Korzystając z Usługi, wyrażają Państwo swoją zgodę na każdy transfer danych poza granice kraju zamieszkania (włącznie z krajami, które mogły zostać uznane za nie posiadające odpowiednich uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych). Niemniej, staramy się zapewnić, aby Nasi przedstawiciele, podmioty stowarzyszone i dostawcy spełniali stawiane przez nas wymogi ochrony danych, niezależnie od miejsca ich działalności.

13. Działania podmiotów trzecich.
Nie jesteśmy w stanie zapewnić ochrony informacji bądź obrazów, które przekazują Państwo podmiotom trzecim, dzięki których linkom trafili Państwo do Nas, bądź do których dotarli Państwo poprzez linki dostępne na Naszych stronach internetowych. Stosuje się to również do informacji i danych przekazanych podmiotom trzecim administrującym Naszym programem stowarzyszonym (w stosownych przypadkach), czy też jakimkolwiek innym programem, jako, że witryny tych podmiotów należą do nich i są zarządzane przez te podmioty niezależnie od Nas. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania w odniesieniu do danych zgromadzonych przez podmioty trzecie, które to dane podlegają politykom prywatności, o ile takowe istnieją, sformułowanym przez te podmioty. W celu uzyskania informacji o sposobach traktowania danych przez podmioty trzecie, prosimy o przeczytanie opublikowanych przez nie polityk prywatności. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za procedury, działania i strategie takich podmiotów, jak również nie jesteśmy odpowiedzialni za treść witryn i sposoby traktowania danych przez takie witryny.

14. Zastrzeżenia prawne
Usługa funkcjonuje "TAK-JAK-JEST" i "O ILE DOSTĘPNA", z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zdarzenia pozostające poza Naszą bezpośrednią kontrolą. Ze względu na złożoną i stale zmieniającą się naturę Naszej działalności i stosowanej technologii, nie możemy zagwarantować, ani też nie deklarujemy, że ochrona Państwa Danych Osobowych nie będzie podlegała błędom, i nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, uboczne, czy wynikowe związane z użytkowaniem lub ujawnieniem Danych Osobistych.

15. Fuzje i inne zdarzenia wymagające transferu danych
Jeśli kiedykolwiek wystąpimy o ogłoszenie upadłości, lub staniemy się niewypłacalni, zostaniemy przejęci przez podmiot trzeci, bądź będziemy stroną w fuzji, zbędziemy wszystkie bądź część naszych aktywów, lub dokonamy cesji wszystkich bądź części istotnych aktywów na rzecz podmiotu trzeciego, w sytuacji takiej jesteśmy upoważnieni do przekazania Danych Osobowych i wszystkich innych danych wprowadzonych w ramach Usługi potencjalnym i rzeczywistym partnerom biznesowym i podmiotom skorporowanym.

16. Akceptacja Polityki Prywatności
Wybierając opcję "Zapisz" i "Zgadzam się" w trakcie rejestracji, a także poprzez stałe korzystanie z Usługi, w okresie następującym po publikacji niniejszej Polityki Prywatności ( w stosownych przypadkach), akceptują Państwo niniejszą Politykę. Jest to Nasza kompletna i wyłączna Polityka Prywatności, zastępująca jej poprzednie wersje. Niniejsza Polityka współdziała z naszymi Warunkami Użytkowania i wszystkimi dodatkowymi postanowieniami mającymi zastosowanie, opublikowanymi na Naszych witrynach internetowych. Okresowo, Polityka Prywatności może ulegać modyfikacjom, o których zostaną Państwo powiadomieni przez ich publikację na Naszych stronach. Polecamy zatem regularnie zapoznawać się z Polityką Prywatności.

Carnival Casino
Carnival Casino

Carnival Casino
Carnival CasinoCarnival CasinoCarnival CasinoCarnival CasinoCarnival CasinoCarnival CasinoCarnival Casino
Carnival Casino
Warunki Uczestnictwa | Licencja użytkownika | Uczciwy hazard & Bezpieczeństwo | Deklaracja prywatności | Pomoc | Odpowiedzialny hazard | Mapa Strony | Członkowie
Carnival Casino
Dostawca niniejszego serwisu, spółka ElectraWorks Limited, uzyskała licencję wydaną przez rząd Gibraltaru i podlega nadzorowi Komisarza Gibraltaru ds. Hazardu na mocy Ustawy o grach hazardowych z 2005 r. Spółka ElectraWorks Limited uzyskała też licencję na prowadzenie zakładów o ustalonych szansach (RGL No. 051) oraz licencję na prowadzenie kasyna (RGL No. 50) w ramach działalności hazardowej na odległość.

© ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar