Carnival Casino
Carnival Casino

Carnival Casino
Carnival CasinoCarnival CasinoCarnival Casino
Carnival Casino Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino


Carnival Casino


VIKTIG

DENNE WEBSIDEN BRUKER SPILLPLATTFORMEN ("PROGRAMVAREN") TIL PLAYTECH SOFTWARE LIMITED ("LEVERANDØREN") UNDER EN LISENS FRA LEVERANDØREN. EN BETINGELSE FOR DIN NEDLASTING ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN ER AT DU INNGÅR DEN FØLGENDE LOVLIG BINDENDE UNDERLISENSAVTALEN MED OSS, NOE SOM STYRER DITT BRUK AV PROGRAMVAREN.

VENNLIGST LES DENNE AVTALEN NØYE FOR Å FORSIKRE AT DU FULLT UT FORSTÅR DENS INNHOLD. HVIS DU HAR NOEN TVIL OM DINE RETTIGHETER OG PLIKTER SOM FØLGER AV GODKJENNELSE AV DENNE AVTALEN, VENNLIGST KONSULTER EN ADVOKAT ELLER ANNEN LOVRÅDGIVER I DIN RETTSKRETS.

VED Å KLIKKE KNAPPEN AKSEPTER UNDER GODTAR DU BRUKEN AV ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON FOR Å INNGÅ KONTRAKTER OG DU FRASIER DEG ALLE RETTIGHETER OG KRAV UNDER GJELDENDE LOVER ELLER FORSKRIFTER I ENHVER JURISDIKSJON SOM KREVET EN ORIGINAL (IKKE-ELEKTRONISK) SIGNATUR, I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV; DU BEKREFTER OGSÅ AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN OG GÅR MED PÅ Å VÆRE BUNDET AV DENS VILKÅR OG BETINGELSER.

HVIS DU IKKE ER ENIG I NOEN AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, IKKE KLIKK PÅ KNAPPEN AKSEPTER OG IKKE FORTSETT MED Å LASTE NED, INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN.

1. DEFINISJONER

Følgende ord og termer, når brukt i denne Avtalen, skal ha følgende betydninger med mindre konteksten klart indikerer noe annet: 1.1. "Online Casino" betyr vår internett spillplattform på websiden og relaterte tjenester og spillaktiviteter (inkludert, men ikke begrenset til, Online Casino, online bingo, online poker og alle andre spill) som tilbys på websiden.

1.2. "Software" betyr programvaren som må lastes ned, aksesseres og ellers brukt av Deg, brukeren, fra websiden med formål å delta i Online Casino, inkludert den relaterte dokumentasjonen og inkludert eventuelle forsterkninger, modifiseringer, tillegg, oversettelser og oppdateringer til denne programvaren.

1.3. "Du", "Dine" og lignende termer betyr brukeren av programvaren som er lastet ned fra websiden.

1.4. "Oss", "Vi", "Vår" og lignende termer betye Electraworks Limited.

1.5. "Webside" betyr www.carnivalcasino.com, og alle relaterte steder hvor Online Casino blir brukt og er tilgjengelige via linker eller på annen måte.

1.6. "IP-rettigheter" betyr eventuelle og alle intellektuelle eiendomsrettigheter, av alle typer eller natur uansett, inkludert, uten begrensning, patent, opphavsrett, designrettigheter, varemerker, databaserettigheter, applikasjoner for alle over, moralske rettigheter, ekspertise, forretningshemmeligheter, domenenavn, URL, varenavn eller enhver annen intellektuell eller industriell eiendomsrett (og alle lisenser i forbindelse med noe av det samme), uansett om det er registrert eller ikke eller i stand til å registreres og uansett eksistens i ethvert spesifikt land i noen del av verden.

2. LISENS TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN; RESTRIKSJONER

2.1. Vi gir deg herved en begrenset, personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, verdensomspennende (unntatt som beskrevet under) lisens til å laste ned, aksessere og på andre vis bruke programvaren på din computer for det ene formål å delta på Online Casino.

2.2. Denne lisensen gjelder kun for objektkoden til programvaren (dvs. den kompilerte, assemblerte eller maskinkjørbare versjonen av programvaren) og gir deg på ingen måte noen rettigheter i forhold til kildekoden for programvaren.

2.3. I tillegg gjelder ikke denne lisensen for visse landområder, identifisert av oss fra tid til annen; i øyeblikket gjelder ikke denne lisensen for USA, Israel, Antigua og Barbuda, Nederlandske Antiller, Estland og Kypros. Og DET ER DITT ANSVAR Å KONSULTERE OG Å SJEKKE VÅR WEBSIDE JEVNLIG ANGÅENDE LISTEN OVER EKSKLUDERTE LAND.

2.4. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke eksplisitt er uttrykt i delen ‎2.1 over. I tillegg, du har ikke tillatelse til, og du går med på å ikke tillate eller hjelpe andre til å:

2.4.1. bruke, kopiere, modifisere, opprette derivate arbeider fra eller distribuere programvaren, noen del av den, eller enhver kopi, tilpasning, avskrift, eller flettet del av den;

2.4.2. dekode, dekonstruere, demontere, dekompolere eller på annen måte oversette eller konvertere programvaren eller noen del av den;

2.4.3. overføre, låne, leie ut, tildele, leie eller på annen måte underlisensiere programvaren;

2.4.4. fjerne noen opphavsrett, eiendoms- eller lignende notiser fra programvaren (eller noen kopier av den);

2.4.5. bruke programvaren eller noen del av den til fordel for eller på vegne av noen tredjepart, inkludert ved bruk av oppslagstavle, online tjeneste eller ekstern innringning, applikasjonstjenesteleverandører, internettleverandører, tidsdelingsordninger, funksjonsinnleietjester eller byråtjenester; eller

2.4.6. kopiere eller oversette noen brukerdokumentasjon gitt online eller i elektronisk format.

2.5. Du erkjenner og går med på at alle IP-rettigheter, tittel og interesse i og til programvaren, inkludert i og til enhver modifikasjon, forsterkning, tilpasning, oversettelse eller annen endring av eller tillegg til programvaren, eksklusivt tilhører leverandøren, selv om utviklet basert på ideer, forslag eller fremlegg fra deg eller noen annen tredjepart. Du overdrar ugjenkallelig til leverandøren all rettighet, tittel, og interesse du kan ha eller erverve i og til slike rettigheter, inkludert, uten begrensning, patent, opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet eller ekspertise, og du går med på å signere og levere til leverandøren slike dokumenter som leverandøren betrakter som ønskelige som bevis eller for å effektuere overdragelsen av alle forannevnte rettigheter til leverandøren. Du går med på å ikke, direkte eller indirekte, forsøke å gjøre ugyldig av noen grunn som helst, eller hevde, eller assistere hevd av andre på at rettighetene, tittel eller interesse i programvaren hører til noen tredjepart utenom leverandøren eller at de krenker andres IP-rettigheter.

3. DIN PLIKT TIL Å UNDERSØKE LOVLIGHETEN AV BRUK

Du bekrefter at du er eldre enn 18 år, og i ethvert tilfelle lovlig alder som bestemt av lovene i landet hvor du bor. Du bekrefter også at du er klar over rettsspørsmålene i forhold til operasjon av gamblingsider, og at du forstår at Vi og leverandøren ikke gir noen form for garantier for at bruk av programvaren for gambling, slik som termen forstås i industrien, er lovlig i enhver jurisdiksjon.

På grunn av endringer i lovforskrifter i forskjellige jurisdiksjoner har du plikt til å undersøke lovligheten av din deltagelse på Online Casino og bruk av programvaren i enhver jurisdiksjon som gjelder for deg og gjøre det samme kun i samsvar med alle gyldige lover og forskrifter gitt av enhver ansvarlig myndighet.

4. OPPGIVELSE AV GARANTIER

PROGRAMVAREN ER GJORT TILGJENGELIG FOR DEG HERUNDER PÅ EN "SOM DEN ER"-BASIS UTEN NOEN FORPLIKTELSER, GARANTIER ELLER PRESENTASJONER, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, LOVFESTET ELLER PÅ ANNEN MÅTE.

VI OG LEVERANDØREN, OG ALLE DERES ASSOSIERTE SELSKAPER OG RELATERTE PARTER, EKSKLUDERER OG FRAVIKER ALLE IMPLISERTE TERMER, BETINGELSER OG GARANTIER (INKLUDERT ENHVER GARANTI FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHET FOR ETHVERT FORMÅL) OG, UTEN Å BEGRENSE GENERALITETEN AV DET TIDLIGERE NEVNTE, VI GARANTERER IKKE, BLANT ANDRE TING, AT (A) PROGRAMVAREN IKKE VIL VÆRE KRENKENDE, ELLER AT (B) BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE UAVBRUTT OG FEILFRI; ELLER AT (C) PROGRAMVAREN ER AV TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNE SEG TIL ETHVERT SPESIELT FORMÅL; ELLER AT (D) DITT BRUK AV PROGRAMVAREN MED ENHVER ANNEN PROGRAMVARE, ELLER MED USKIKKET MASKINVARE, IKKE VIL FORÅRSAKE FORSTYRRELSER TIL PROGRAMVAREN ELLER TIL ANNEN SLIK PROGRAMVARE.

I TILFELLE KOMMUNIKASJONS- ELLER SYSTEMFEIL OPPSTÅR I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ER VERKEN VI ELLER LEVERANDØREN ELLER DERES ASSOSIERTE SELSKAPER OG RELATERTE PARTER ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN KOSTNADER, UTGIFTER, TAP ELLER KRAV SOM OPPSTÅR ELLER RESULTERES FRA SLIKE FEIL.

VERKEN VI ELLER VÅRE ASSOSIERTE SELSKAPER OG RELATERTE PARTER VIL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR UTBETALINGER TIL DEG SOM ET RESULTAT AV EN DEFEKT ELLER FEIL I PROGRAMVAREN, ELLER I FORBINDELSE MED NOE KRAV ELLER FORLANGENDE FRA LEVERANDØREN ELLER NOEN TREDJEPART FOR RETURNERING AV SLIKE UTBETALINGER ELLER PÅ ANNEN MÅTE I FORBINDELSE MED SLIKE UTBETALINGER.

5. KONFIDENSIALITET

Programvaren inkluderer upublisert og konfidensiell informasjon som er hemmelig og verdifull for Oss eller leverandøren. Du går med på, så lenge du bruker programvaren og deretter, til å (a) holde all slik konfidensiell informasjon strengt konfidensiell; (b) ikke å avsløre slik konfidensiell informasjon til en tredjepart, og ikke å bruke slik konfidensiell informasjon til noe formål utenom å delta på Online Casino. Du går videre med på å ta alle akseptable steg for å til alle tider beskytte og holde slik informasjon konfidensiell.

6. DINE GARANTIER OG PRESENTASJONER

Du garanterer og presenterer for Oss at:

6.1. Du ikke er innbygger i noen av de ekskluderte landene som er listet i Seksjon ‎2.3 over; og

6.2. Du har undersøkt lovligheten ved din deltagelse på Online Casino og bruk av programvaren i hver jurisdiksjon som gjelder for deg, og har funnet det samme til å være lovlig i disse jurisdiksjoner under alle gjeldende lover og forskrifter gitt av ansvarlig myndighet.

7. ENDRINGER TIL DENNE AVTALEN

7.1. Vi kan gjøre endringer til denne avtalen til enhver tid, etter vårt forgodtbefinnende. Slike endringer vil tre i kraft fra dato som blir spesifisert av Oss på websiden uavhengig av hvorvidt Vi har underrettet deg spesifikt om slike endringer. Det er derfor viktig at du fra tid til annen logger inn på websiden for å se hvorvidt det er noen kunngjøring om endring.

7.2. Du går med på å være eneansvarlig for å bli informert om slike endringer. Hvis du fortsetter å bruke websiden eller Online Casino etter effektueringsdatoen for visse endringer (uavhengig av metoden Vi har brukt for å informere om slike endringer), går du med på å være bundet av disse endringene uavhengig av hvorvidt du faktisk har fått beskjed, eller lest, om de relevante endringene. Hvis du ikke går med på å bli bundet av relevante endringer bør du ikke fortsette å bruke websiden eller Online Casino lenger.

8. PERIODE OG AVSLUTNING

8.1. Denne avtalen er effektiv, og bindende for deg, fra det øyeblikket hvor du aksepterer ved å klikke på knappen Aksepter, og forblir gyldig med mindre den blir avsluttet i henhold til bestemmelsene heri.

8.2. Du kan avslutte denne avtalen med umiddelbar effekt til enhver tid, under betingelsene i klausul 8.4. Avslutning av deg skal effektueres ved å sende Oss skriftlig varsel om avslutningen av din deltagelse på websiden og Online Casino og stenging av din konto hos Oss.

8.3. Vi kan avslutte denne avtalen med umiddelbar effekt til enhver tid ved skriftlig underrettelse til deg.

8.4. Ved avslutning av denne avtalen, enten av Oss eller deg, går du med på og erkjenner at (i) Dine retter til å bruke programvaren opphører umiddelbart, og (ii) Du stanse enhver bruk av programvaren, og (iii) Du vil fjerne programvaren fra din computer, harddisker, nettverk og annet lagringsmateriale.

9. INGEN KRAV MOT LEVERANDØR; BEGRENSNING AV ANSVAR

9.1. Du forstår og samtykker i at Vi vil være eneansvarlig overfor deg under denne avtalen, og mens dine forpliktelser under denne avtalen også er til fordel for leverandøren, dens assosierte selskaper og relaterte parter (og derfor kan håndheves av dem også), er ikke leverandøren, dens assosierte selskaper og relaterte parter ikke parter i denne avtalen og vil ikke være ansvarlige for noen skader av noen art for deg og noen tredjepart, uansett formen for handling, hvorvidt i kontrakt, forvoldt skade (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller på noen annen måte.

9.2. Du er fri til å velge hvorvidt du laster ned og bruker programvaren. Om du gjør det erkjenner du at du gjør det i full forståelse med denne avtalen, inkludert bestemmelsene i denne Seksjonen ‎9, og på egen risiko. IKKE I NOE TILFELLE SKAL VI (OG FOR Å UNNGÅ TVIL, OGSÅ LEVERANDØREN) ELLER NOEN AV DERES ASSOSIERTE SELSKAPER OG RELATERTE PARTER, I TILLEGG:

9.2.1. VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOEN INDIREKTE, TILFELDIG ELLER SPESIELL SKADE ELLER TAP AV NOEN TYPE; ELLER TAP AV FORRETNING, PROFITT, OMSETNING, KONTRAKTER ELLER FORVENTEDE MIDLER; ELLER TAP ELLER SKADE OPPSTÅTT FRA TAP, SKADE ELLER KORRUMPERING AV DATA; eller

9.2.2. VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG I HENHOLD TIL ALLE KRAV OG TIL ALLE TIDER OPPSTÅTT FRA ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN, HVORLEDES ENN DEN HAR OPPSTÅTT UNDER KONTRAKT ELLER NOEN LOVTEORI, FOR SKADER SOM OVERSKRIDER ET MINIMUM AV (A) SUMMEN INNSATT AV DEG HOS OSS OG BRUKT AV DEG FOR SPILLFORMÅL, ELLER (B) 1 000 EURO (ETT TUSEN EURO).

10. GENERELLE BESTEMMELSER

10.1. Regjerende lov. Opprettelsen, gyldigheten og utførelsen av denne avtalen vil bli ledet av Englands lover.

10.2. Pågjeldende rett. Eventuelle saksanlegg oppstått ut fra eller relatert til denne avtalen vil være underkastet jurisdiksjonen til domstolene i London, England. Men, dette skal ikke forhindre Oss fra å bringe enhver handling i retten til enhver annen jurisdiksjon for rettslig eller lignende påbud.

10.3. Delbarhet. Ulovligheten, ugyldigigheten eller tvangskraften for noen del av denne avtalen vil ikke påvirke lovligheten, gyldigheten eller tvangskraften til det gjenværende.

10.4. Språk. Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen vil herske over alle andre språkversjoner utstedt av Oss.

10.4.1. Ingen oppdrag av deg. Du har ikke tillatelse til å overdra denne avtalen eller noen rettigheter eller plikter herunder til noen annen part.

10.4.2. Prioritet. Denne avtalen skal herske ved tilfelle av noen konflikt mellom vilkår og betingelser heri og eventuelle andre avtaler eller dokumenter referert til heri eller brukt i forbindelse med programvaren.

10.4.3. Meddelelser. Du går med på å motta kommunikasjon fra Oss i elektronisk form. Elektronisk kommunikasjon kan postes på sidene på websiden eller under beskjeder/hjelpefiler i din klientapplikasjon, eller levert til din e-postadresse. All kommunikasjon i enten elektronisk eller papirformat vil bli betraktet å være "skriftlig" og for å være mottatt ikke senere enn fem hverdager etter posting eller sending, uansett hvorvidt du har mottatt slik kommunikasjon. Vi forbeholder oss retten, men påtar ingen plikt, til å gi ut kommunikasjon i papirformat. Alle meddelelser som er påkrevd levert skriftlig til Oss eller alle spørsmål angående denne avtalen skal adresseres til support@carnivalcasino.com.

HVIS DU GÅR MED PÅ Å BLI BUNDET AV ALLE OVENSTÅENDE VILKÅR OG BETINGELSER, VENNLIGST INDIKER DIN ENIGHET VED Å TRYKKE PÅ KNAPPEN AKSEPTER UNDER.

Carnival Casino
Carnival Casino

Carnival Casino
Carnival CasinoCarnival CasinoCarnival CasinoCarnival CasinoCarnival CasinoCarnival Casino
Carnival Casino
Brukervilkår | Brukerlisens | Rettferdig spill & Sikkerhet | Personvernspolise | Cookie Notice | Hjelp | Ansvarlig gambling | Nettstedskart | Datterselskaper
Carnival Casino
ElectraWorks Limited, tilbyderen av dette nettstedet, er lisensiert av regjeringen i Gibraltar og regulert av Gibraltars Gambling Commissioner i henhold til Gambling Act av 2005. ElectraWorks Limited er tildelt en fastoddslisens (reg.nr. 051) og kasinolisens (reg.nr. 50) for drift av fjernspill.

© ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar

This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you agree to these cookies being set. You can read how we use cookies and how you can control them in our Cookie Notice.